Privacy Verklaring JRS  

JRS Janssen RuiterSport

Kettingdreef 2

4841 KD  PRINSENBEEK Nederland

Ingeschreven bij KvK onder nummer H 20103773.

Nummer van leveringsvoorwaarden verkrijgbaar bij KvK Tilburg HR 201037730000.

Hierbij treft u aan de privacyverklaring van JRS. Gegevensbescherming is van groot belang voor JRS. We willen open en helder zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

JRS | Mooie merken | Veel kennis | Heldere communicatie

Daar houden we van

/ 00.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden. Tevens wordt beschreven waar de gegevens voor gebruikt worden, met wie en onder welke voorwaarden deze eventueel met derden gedeeld kunnen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek bij JRS te raadplegen.

/ 01.

JRS

U leest op dit moment de privacyverklaring van JRS, beheerder van de bedrijfs- en persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. JRS is een groothandel/importeur van diverse gerenommeerde ruitersport merken dat zich richt op kwalitatief hoogwaardige merken. JRS streeft ernaar om alle benodigde kennis en service met betrekking tot deze merken onder haar klanten te verspreiden en aan te bieden.

Er zijn situaties waarbij uw gegevens door JRS verzameld worden. Het is daarom voor u van belang dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Indien u andere wensen heeft met betrekking tot het verwerken van uw gegevens dan hierin is beschreven, neem dan gerust contact op!

JRS

judith@jrsport.nl| +31 (0) 76 542 8100

Kettingdreef 2 | 4841 KD | Prinsenbeek

JRS is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Judith Janssen

/ 02.

Bedrijfs- en persoonsgegevens

Over welke gegevens van u beschikken wij?

 • Bedrijfsnaam, naam eigenaar een medewerkers-> Zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken en de juiste informatie bij de juiste persoon kunnen neerleggen
 • Adres en woonplaats ->Voor correcte levering en bezoekadres ten behoeve van afspraken
 • Telefoonnummer, bedrijf en mobiel-> Voor een goede, snelle communicatie
 • BTW-nummer & KvK nummer -> Voor een correcte facturatie van de geleverde goederen.
 • Emailadres-> Voor een volledige communicatie met betrekking tot informatieoverdracht, het beantwoorden van vragen, versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, mailingen en het versturen van diverse documenten zoals orderbevestigingen, pakbonnen, facturen en indien nodig betalingsherinneringen.
 • Indien u nieuwsbrieven, aanbiedingen, mailingen en overige informatie niet meer wilt ontvangen of niet meer per email wilt ontvangen, vernemen we dit graag van u via een korte email naar info@jrsport.nl.
 • Bankrekeningnummer indien u hebt gekozen voor Automatische Incasso-> Zodat wij binnen 5 dagen na factuurdatum het factuurbedrag van uw rekening kunnen incasseren indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Informatie die voortkomt uit gesprekken tussen u en JRS-medewerkers -> Zodat wij u op de beste manier kunnen ondersteunen in de verkoop van onze merken. Deze informatie wordt vastgelegd in Multivers van Unit4 en enkel intern gebruikt ter voorbereiding van de volgende afspraak.

/ 03.

Doel gegevens

Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden voor een aantal doelen verzameld door JRS. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, het beleveren van onze merken aan u en hier gezamenlijk een commercieel succes trachten te maken. Uw gegevens worden naast deze hoofdreden niet met derden gedeeld. Uitzondering hierop is voor boekhoudkundige verwerkingen. Daarnaast heeft onze automatiseerder toegang tot onze software. Deze derden hebben een geheimhoudingsplicht conform de overeenkomsten en verwerkingsovereenkomsten die tussen hen en JRS overeengekomen zijn.

Uw gegevens worden ook gebruikt voor het verwerken en toesturen van:

 • Financiële Administratie-> U ontvangt van JRS een factuur voor uw financiële administratie. Wij bewaren uw orderdossiers minimaal 7 jaren, conform de regels die de belastingdienst heeft bepaald.
 • Mailingen-> Wij houden u graag op de hoogte van nieuws, productdatasheets & verkoopinformatie die wij u toezenden via Mailchimp. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, vernemen we dit graag per email van u. U kunt zich uitschrijven door een email te versturen naar marketing@jrsport.nlof meldt u af via de link onderaan de mailing.
 • Website-> Uw bedrijfsgegevens worden vermeld op onze website bij dealerlijsten. Per merk kan een consument zien waar de gewenste producten afgenomen kunnen worden. Indien u niet op onze website vermeld wilt worden, kan u een mail sturen naar marketing@jrsport.nl.
 • Events -> Voor het organiseren van dealermeetingen, events, etc zullen we uw gegevens nodig hebben voor het versturen van uitnodigingen, informatie, etc. Tevens zullen er tijdens een event foto’s gemaakt worden. Wij zullen in iedere aanmeldingsmogelijkheid u verzoeken aan te geven of uw bedrijfs- en/of persoonsnaam en eventuele foto’s gebruikt mogen worden voor socialmedia-activiteiten.

/ 04.

Uw gegevens delen

Ten behoeve van enkele processen zijn we genoodzaakt uw gegevens te delen met derden. Dat zijn de volgende partijen:

GLS-> Voor het verzenden van uw goederen

Datamex Automatisering-> Voor het beheren van onze soft- en hardware

DRV Accountants-> Voor het verwerken van onze jaarrekening

FGHS-> Voor het mede organiseren van events en onderzoeken ter upgrading en ontwikkeling van uw en onze branche.

De email van JRS wordt gehost bij Datamex. Als u contact opneemt via de formulieren van de website of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van JRS.

Onze website wordt gehost bij Bandhosting. Indien u uw gegevens achterlaat op onze website, worden deze opgeslagen op de servers van Bandhosting.

De domeinnaam van JRS is ondertekend met een geldige DNSSEC-handtekening ondertekend. Daardoor zijn bezoekers die controle van domein-handtekeningen geactiveerd hebben, beschermd tegen gemanipuleerde vertaling van uw domeinnaam naar kwaadaardige internetadressen.

/ 05.

Opslag

Uw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door JRS, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uw emailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor maximaal 1 jaar vanaf het verzenden van de email. Dat geldt ook voor het versturen van mails naar JRS. Deze worden maximaal 1 jaar bewaard. Order gerelateerde informatie wordt 7 jaar bewaard op grond van wettelijke verplichtingen.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

/ 06.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door JRS of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Soms zijn deze zelfs voorzien van een tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar JRS. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van JRS privé is. Daarnaast hebben we getracht de website veilig en vertrouwbaard te maken.

/ 07.

Uw rechten

 • Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij JRS vastgelegd en bewaard worden. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar of telefonisch contact op te nemen met JRS. U krijgt dan binnen 30 dagen een overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door JRS. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

 • Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij JRS opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient JRS al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij JRS vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens indien daarvoor de ruimte is binnen de wettelijke verplichtingen.

 • Recht op indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat JRS niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat JRS uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@jrsport.nl. Het streven is om binnen 1 week te reageren. Wij zullen handelen naar wat binnen de vastgelegde wettelijke bepalingen haalbaar is.

 / 08.

Plichten

JRS verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, nl. een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van JRS via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te versturen. Een bezoek- en of afleveradres zijn nodig om de goederen aan u op het juiste adres te (laten) bezorgen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan JRS de betreffende dienst niet aanbieden.

JRS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer JRS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JRS te beschermen. Daarbij trachten we te allen tijde uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

JRS

info@jrsport.nl| Kettingdreef 2 | 4841 KD | Prinsenbeek | Nederland

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Prinsenbeek op 01-01-2019.